Om oss

Södra Sveriges Filmproducentförening, med säte i Malmö, består av ett antal produktionsbolag runt om i södra Sverige som arbetar med film och tv-produktioner.

Vi har som ändamål att skapa ett nätverk för filmproducenter bosatta i södra Sverige, för att kunna samverka och stödja varandra. Tillsammans syns vi bättre och kan föra talan i gemensamma frågor.

Föreningens medlemmar har i uppgift att göra de sydsvenska produktionsbolagen synliga och aktivt delta och påverka den sydsvenska filmmiljön och dess villkor.

Södra Sveriges Filmproducentförening träffas regelbundet och arbetar bl.a. för att finna alternativa finansieringsformer för att stärka producenter/produktionsbolag i regionen, skapa ökad service och handledning för bolag och deras projekt i ansökningsförfarande samt att satsa på välutvecklade, kvalitativa utbildningar i regionen.

Aktivt medlemskap i föreningen kan beviljas sydsvenska företag som driver kontinuerlig produktion av svensk långfilm, dokumentärfilm och/eller tv-drama och har sin huvudsakliga inkomst därifrån.